#KISAHSIAPA 18 : AISKRIM

Karya 11:06 PM

#KISAHSIAPA 17 : PATUH

Karya 12:14 PM

#KISAHSIAPA 16 : KUTUK

Karya 2:25 PM

#KISAHSIAPA 15 : IKHLAS

Karya 8:33 AM

#PART1 : Belajar Di UNITEN !

Journal 1:35 PM

Broaden News
#BPT